Oestzee-Tjalken ORANJE af SVENDBORG – Sejlskib med hjælpemotor

ORANJE blev bygget i den hollandske by Groningen i 1898, som sejlbærende lastskib.
Skibet er klinkbygget af nittet jern og måler ca. 24 meter i længden og 5 meter i bredden, med en lasteevne på 136 tons.

ORANJE kom til Danmark i 1931, og fik hjemsted på den lille ø Nyord i Bøgestrømmen, og først midt i trediverne – efter 35 år som rent sejlskib – fik den sin første motor, – en råoliemotor på 10 HK. Dette blev kaldt en hjælpemotor, og var alene beregnet til at manøvrere skibet ud af havn, så der kunne sættes sejl. I 1942 fik skibet så en egentlig fremdrivningsmotor – en Grenå Gløderingsmotor på 120 HK, og denne er fortsat ombord.

ORANJE sejlede som lastskib, en såkaldt ”Havets husmand” med alt muligt – stykgods, korn og foderstoffer og ikke mindst gødning – frem til 1967, hvor den blev oplagt i Svendborg Havn af sin sidste fragtførende skipper, Henry Andersen.
I lighed med mange af de store gamle sejlskibe vi ser på horisonten i dag – ”træskibene” – blev den efterfølgende overtaget af folk med en sentimental og bevaringsmæssig interesse i den gamle maritime kulturarv, – og Oranje blev en kort overgang forsøgt sat i stand m.h.p. et jordomsejlingsprojekt, – hvilket dog hurtigt blev opgivet.

ORANJE i det sydfynske:
Den nuværende ejer – Deres undertegnede skribent – overtog Oranje i 1970, hvorefter skibet bl.a. deltog i Landgangen på Livø, og i øvrigt tjente andre rebelske formål, og var husbåd under en langsom restaurering og istandsættelse, – som økonomien nu kunne strækkes til.
I 1980 kom Oranje til Svendborg, hvor den lå ved værftet i Troense. Indtil den i 1983 flyttede til Rudkøbing, hvor den fik en gennemgribende restaurering af det gamle skibskrog.

ORANJE som restaurant:
I 1986 påbegyndes ombygning og indretning af Oranje som restaurant og i efteråret 1989 anløber Oranje Svendborg Havn som restaurant, hvor den i 22 år blev en landskendt attraktion.
ORANJE er fortsat underlagt Søfartsstyrelsen, som lastskib, – og er under tilsyn med kendingsbogstaverne OUYU og registringsnummeret J.822.

ORANJE – et skib i den danske maritime kulturarv.
Som de gamle træskibe – skonnerterne – blev også Oranje bevaret for den danske kulturarv af et privat engagement – og en økonomi tilvejebragt udenfor det søfartserhverv, som skibet oprindeligt er skabt til.
ORANJE er med sit byggeår 1898 det fjerdeældste veteranskib i den danske handelsflåde, – og er i dag i så extraordinær god stand, at det uden videre vil kunne pryde horisonten i endnu 100 år.

ORANJE er naturligvis kendt bevaringsværdigt af Træskibs Sammenslutningen (TS) – ligesom Nationalmuseet betragter Oranje som dansk kulturarv og Skibsbevaringsfonden har tilkendegivet certificering.

ORANJE i Nyhavn
I sommeren 2016 lagde ORANJE til kaj ved Nyhavnkanalens kajnummer 151 -efter grundige og positive forberedelser af  by og havn- samt Københavns Kommune.
Derved er Oranje blevet en del af den helt nyrestaurerede “ydre del” af Nyhavn,og det tilstødende Kvæsthusprojektet,,som med Ofeliapladsen  på Kvæsthusmolen binder det ny Skuespilhus sammen med Skt. Annæ Plads og det historiske palækvarter.

Med de smalle nyrestaurerede byhuse langs Nyhavnskanalen som det havnerelaterede bagtæppe,bidrager ORANJE  nu til Nyhavns  historiske autencitet,og med sit Hollandske ophavssted og sin blomsterbesmykning
tilfører Oranje en næsten “Amsterdamsk” stemning til den brolagte havnekaj.
EN PERFEKT SYMBIOSE.